english language thailand language russian language china language
โทร. (038) 119 080 - 1
logo

thaithani

ch

img_web-1

ตารางกิจกรรม

กิจกรรม                                                      เวลา

1.กิจกรรมวิถีไทย                                   09.30 น. - 17.30 น.

2.บุฟเฟ่ค์ผลไม้                                      10.00 น. - 18.00 น.

3.บุฟเฟ่ต์อาหารขันโตก ( มื้อกลางวัน )     รอบที่ 1. 12.00 น.

   ชมการแสดงวัฒนศิลป์ 4 ภาค               รอบที่ 2. 13.00 น.

4.บุฟเฟต์อาหารขันโตก ( มื้อเย็น )           รอบที่ 1. 17.00 น.

   ชมการแสดงวัฒนศิลป์ 4 ภาค               รอบที่ 2. 18.00 น.

 

                                                             

การแสดง

พร้อมชมการแสดงวัฒนศิลป์ ที่งดงาม และหาชมได้ยากในปัจจุบัน อาหารกาดหมั้ว คือวิถีชีวิตของคนภาคเหนือ ที่ชาวบ้านนำผลผลิตจากครัวเรือนมาขายในบรรยากาศไทยย้อนยุค โดยใช้วัสดุธรรมชาติในการจัดวางแบบเรียบง่าย ซึ่งเราได้จำลองบรรยากาศหมั้วมาให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความเป็นกันเอง