english language thailand language russian language china language
โทร. (038) 119 080 - 1
logo

thaithani

ch

img_web-1

ตารางกิจกรรม

กิจกรรม                                                      เวลา

1.กิจกรรมวิถีไทย                                   09.30 น. - 17.30 น.

2.บุฟเฟ่ค์ผลไม้                                      10.00 น. - 18.00 น.

3.บุฟเฟ่ต์อาหารขันโตก ( มื้อกลางวัน )     รอบที่ 1. 12.00 น.

   ชมการแสดงวัฒนศิลป์ 4 ภาค               รอบที่ 2. 13.00 น.

4.บุฟเฟต์อาหารขันโตก ( มื้อเย็น )           รอบที่ 1. 17.00 น.

   ชมการแสดงวัฒนศิลป์ 4 ภาค               รอบที่ 2. 18.00 น.

 

                                                             

อาหาร

อิ่มอร่อยกับอาหารขันโตก 4 ภาค พร้อมชมการแสดงวัฒนศิลป์ ที่งดงาม และหาชมได้ยากในปัจจุบัน
 

อาหารขันโตก เป็นวัฒนธรรมในการรับประทานอาหาร ของชาวภาคเหนือ ที่แสดงวิถีชีวิต และ ความเป็นอยู่ตั่งแตดั้งเดิมที่สืบมาจนถึงปัจจุบัน และ ได้มีการตกแต่ง ตัวขันโตก และ อาหารให้สวยงาม น่าทาน ตามฐานะของเจ้าบ้าน โดยจัดสำรับอาหาร ใส่ขันโตกซึ่งทำจากไม้หรือหวาย และมีลักษณะทรงกลม สูงจากพื้นประมาณ 1 ฟุต เวลารับประทานใช้ตั้งกับพื้นเรือน หรือพื้นเสื่อไผ่สาน เวลาทานขันโตก จะมีผู้คนแต่งกายด้วยชุดไทยท้องถิ่น ออกมาต้อนรับและมี ดนตรีพื้นเมือง  และ สาวงามมาฟ้อนรำ