english language thailand language russian language china language
โทร. (038) 119 080 - 1
logo

thaithani

ch

img_web-1

ตารางกิจกรรม

กิจกรรม                                                      เวลา

1.กิจกรรมวิถีไทย                                   09.30 น. - 17.30 น.

2.บุฟเฟ่ค์ผลไม้                                      10.00 น. - 18.00 น.

3.บุฟเฟ่ต์อาหารขันโตก ( มื้อกลางวัน )     รอบที่ 1. 12.00 น.

   ชมการแสดงวัฒนศิลป์ 4 ภาค               รอบที่ 2. 13.00 น.

4.บุฟเฟต์อาหารขันโตก ( มื้อเย็น )           รอบที่ 1. 17.00 น.

   ชมการแสดงวัฒนศิลป์ 4 ภาค               รอบที่ 2. 18.00 น.

 

                                                             

กิจกรรม

เพ้นท์ร่ม

โรงผลิตร่มหลากหลายขนาดและเพ้นท์ร่มที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ไม่ไผ่ กระดาษสา ผ้าฝ้าย ที่มีสีสดใสและสวดลายการเพ้นท์ที่งดงาม ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถร่วมสนุกเพ้นท์ร่มและนำไปเป็นที่ระลึกได้

 

การแสดง

  • การแสดงวัฒนศิลป์ศาสตร์
  • วิถีชีวิต ไทย
  • ไทยมหรสพ โบราณ 
 

กฎระเบียบการเข้าชมและร่วมกิจกรรม

  • ไม่พกอาวุฒิ ของมีคม หรือสิ่งของต้องสงสัยที่เข้าข่ายอันตราย
  • ไม่แคะ แกะ งัด ดึง เก็บเอาสิ่งของต่างๆ และดอกไม้ที่มีอยู่ในสถานที่ ออกมาจากที่นั้นๆ
  • ไม่ปืนป่าย กระโดดจากอาคารต่างๆ
  • ไม่ทำอะไรเข้าข่ายที่ สร้างความรำคาญและเดือดร้อนให้แก่สถานที่และนักท่องเที่ยว
  • หากมีการทำให้ทรัพย์สินและสิ่งของแตกหักเสีหายท่านต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่านั้นๆ
  • หากมีปัญหาที่ไม่สามารถควบคุมความเรียบร้อยได้ ท่านจะถูกเชิฐออกนอกสถานที่โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย